606 85 85 85

info@sprava85.cz

Po - Pá 8:00 - 16:00

Top

To nejdůležitější co pro vás děláme.

Ekonomická část správy
• Vedení podvojného účetnictví v souladu s platnou legislativou vč. mzdové agendy.
• Sledování dlužníků společenství, upomínání, osobní jednání a příprava
podkladů pro vymáhání dluhu.
• Příprava podkladů pro získání úvěru, zprostředkování nabídek bankovních ústavů.
• Komunikace s příslušným fi nančním úřadem.
• Roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu v souladu s platnou legislativou.
• Pravidelný návrh výše záloh v závislosti na výsledku
vyúčtování a zohlednění zvýšení cen služeb.
• Sledování úpadku fyzických osob – kontrola dlužníků v Insolvenčním rejstříku.
• Evidence vlastníků a osob užívajících byt.

 

Technická část správy
• Sledování platnosti revizí a následné zajištění
jejich odborného provedení.
• Zajištění nabídek pojištění a zprostředkování
uzavření nejvhodnějšího pojištění.
• Spolupráce při likvidaci pojistných událostí.
• Informační internetový systém pro klienty.
• Zajištění výběrových řízení při opravách domu a investičních akcích.
• Kontrola realizace zakázek.
• Příprava podkladů a podpora při konání shromáždění
prostřednictvím informačního systému.
• Administrativa spojená se zápisem změn v rejstříku společenství
vlastníků jednotek, včetně osobní účasti. V případě potřeby i za účasti notáře.
• Zprostředkování uzavření dodavatelských smluv vč. projednání změn.