Ceník

Nejlepší možná cena za správu a přitom vás nezatěžujeme dalšími zbytečnými poplatky.

Cena správy za jednotku/měsíc
99,- Kč byt/měsíc
Cena správy za garáž/měsíc
30,-Kč byt/měsíc
On-line přístup
Internetové bankovnictví, hrazení faktur SVJ
Vedení podvojného účetnictví
Potvrzení o bezdlužnosti
Účast na schůzi shromáždění
Smluvní zajištění dodávky služeb a médií
Organizace shromáždění
Zajištění a sledování revizí
Zpracování roční účetní závěrky
Evidence a výběr plateb
Evidence dluhů
Zpracování ročního vyúčtování
Výběrová řízení
Vedení mzdové agendy
Úvěr - výkazy bance
Zpracování stanov
1.000,-Kč
Právní poradenství
Podání žaloby zdarma. Jiné právní služby 1.500,-Kč/hod.